• projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie ogrodów

Przedmiot zamówienia:

–  inwentaryzacja roślinności istniejącej

–  opracowanie koncepcji ogrodu przydomowego

–  opracowanie poglądowych wizualizacji

–  zestawienie gatunków roślin projektowanych

Ogród przydomowy w Janiszewie zaprojektowany został dla pięcioosobowej rodziny z psem.

Teren opracowania to nieogrodzona działka (dawne pola uprawne) o powierzchni 2532 m², z budynkiem mieszkalnym w centralnej części oraz niewielkim zadrzewieniem w części północno – wschodniej. Działka zróżnicowana jest pod względem wysokościowym: teren opada z kierunku północno-zachodniego w kierunku południowo-wschodnim. Dom usytuowany jest na sztucznie usypanej skarpie. Obiekt nie posiada żadnego programu użytkowania. Wymaga nowego układu funkcjonalno-przestrzennego.