Koncepcja zagospodarowania Błoni  – terenu rekreacji i wypoczynku  mieszkańców miasta położonego u zbiegu ulic: Słowackiego i Kaniowczyków  w Puławach. Nr działki  1221/13. Powierzchnia  nieruchomości ok 5 ha.

Przedmiot zamówienia:

– szczegółowa inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej

– opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni

– wizualizacje koncepcji

– ilustracje i rysunki proponowanych elementów małej architektury i urządzeń

Koncepcja powstała w oparciu o Projekt Miejscowego  Planu Zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy oraz Wytyczne Projektowe dla Koncepcji Zagospodarowania Błoni.  Zgodnie z tymi wytycznymi projekt zakłada powstanie kilku stref różniących się programem wypoczynkowo-rekreacyjnym. W założeniu jest powstanie min. parku linowego, siłowni napowietrznej, ścieżek rowerowych, ziemnych tarasów widokowych, zbiornika wodnego z wodotryskami, placów zabaw oraz zaplecza gastronomiczno-usługowego.

Projekt realizowany przy współpracy z Biurem Projektowym Landmark.

Wiecej informacji

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091116/PULAWY/428727025