Portfolio

Zaproponowane zostały dwie koncepcje. Każda z nich zakłada wprowadzenie nowego układu funkcjonalno-przestrzennego ogrodu oraz wydzielenie wnętrz o różnym przeznaczeniu i charakterze.

Obiekt zlokalizowany jest w niezwykle malowniczej miejscowości Poniatowa. Miasteczko otoczone jest z każdej strony lasami, dzięki czemu zieleń wdziera się do jego centrum z każdej strony. Hotel Słowik, którego teren…

Premium Wordpress Themes by UFO Themes